Sikker Ledelse | Myte 2
16607
page-template-default,page,page-id-16607,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Myte 2

shutterstock_245339353

Myte 2: 

Sygefravær er en privatsag

 

Sygefravær er som udgangspunkt den enkeltes anliggende. Rent juridisk må en arbejdsgiver ikke blande sig i, hvad baggrunden for en sygemelding er. Det er sådan set godt nok. Arbejdspladsen skal have respekt for medarbejdernes sygefravær. Det er ufravigeligt.

 

 

Men selve fraværet er et anliggende for arbejdspladsen, ligeså vel som ferie er det.

 • Skal der indkaldes vikarer til at varetage opgaven – hvilket medfører en merudgift på et måske allerede presset budget?
 • Kan den sygemeldtes kolleger løbe lidt hurtigere den pågældende dag og dække hullerne?
 • Eller er der tale om projektarbejde, der kan skydes til senere?

 

Når en medarbejder er syg, har det konsekvenser for flere end den syge selv. Det er arbejdspladsens ansvar at løse kerneopgaven bedst muligt, og det kræver flest mulige ressourcer til rådighed – at I kan stille med fuldt hold hver dag. Derfor er arbejdet med sygefravær et fælles ansvar.

 

Italesæt sygefraværet

Når man vælger at sætte fokus på sygefravær, er det vigtigt at få snakket om sygefraværskulturen på arbejdspladsen.

 

Hvis man fx har meldt sig syg om morgenen, men er frisk over middag, møder man så på arbejde den dag? Hvordan håndterer man barnets 1. og evt. 2. sygedag? Kan man møde på arbejde efter at have skændtes med sin partner det meste af natten – eller betaler man selv en fridag?

 

Kulturen siger noget om, hvordan I på jeres arbejdsplads omgås hinanden inden for mange af arbejdets aspekter og er dermed også en vigtig brik i, hvordan I håndterer jeres sygefravær.

 

Italesættelsen kan fx foregå som et tema på et afdelings- eller personalemøde, hvor den enkelte har mulighed for at bidrage med sit syn på, hvornår man kan møde på arbejde, eller man har brug for at blive hjemme og pleje helbredet.

 

Værktøj: Fraværs/nærværsspillet

Da det for mange mennesker kan være en grænseoverskridende opgave at snakke om holdninger til sygefravær, kan det være en hjælp at benytte Cabis fraværs/nærværs-spil. (indsæt link)

 

Spillet hjælper jer via en række konkrete spørgsmål at diskutere, hvad man hos den enkelte og hos jer som arbejdsplads forstår ved fravær – både det, der er sygdomsbetinget, og det, som er af mere frivillig karakter.

 

Find spillet lige her.

 

I vil opleve, at der kan være meget forskellige opfattelser af, hvornår man er frisk nok til at møde på arbejde, og hvornår man har brug for “at trække stikket” og blive hjemme. Det er her vigtigt at pointere, at det netop er dialogen i spillet, som er målet – målet er ikke ét facit med to streger under.

 

Når det er sagt, giver spillet mulighed for at få synliggjort kulturen hos jer og italesat, hvordan I som arbejdsplads ønsker at arbejde med fraværet fremadrettet.

 

TIP: Da spillet kan bruges på forskellige typer af arbejdspladser, er det bygget op omkring en række scenarier omkring sygefravær, hvor alle måske ikke er lige relevante hos jer. Der kan derfor være behov for at tilrette nogle af spørgsmålene og kategorierne, så de passer specifikt til jeres arbejdsplads.

 

Åben dialog

Lederne på arbejdspladsen kan ikke gætte sig frem til, hvad medarbejdernes holdninger til sygefravær er. Derfor er dialogen vigtig og en forudsætning for, at lederen får et reelt vidensgrundlag at agere ud fra – med henblik på at hjælpe medarbejderen i den pågældende situation bedst muligt.

 

En åbenhedskultur kommer dog ikke af sig selv, og er man bange for at blive fyret, mobbet eller ignoreret, hvis man ytrer sig, ja, så gør man det ikke.

 

Trivsel og godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, danner grundlag for den vigtige tillid og åbenhed, der gør det muligt at italesætte sygefraværet og sammen finde en fælles vej frem.

 

Spørg jer selv:

 • Kan I tale åbent om sygefraværet hos jer?
 • Oplever I, at håndtering af sygefravær er et fælles ansvar?
 • Kan man gå på arbejde, selvom man ikke helt er på toppen?
 • Hvordan får I bedst sat sygefravær på dagsordenen – og hvilke roller har I hver især i den forbindelse?
 • Har I overblik over, hvilke redskaber I kan anvende ifm. håndtering af sygefravær?

 

Sikker Ledelse har sammen med erhvervspsykolog Lars Steen Hansen udviklet konceptet ”God Dialog”, der netop er baseret på at skabe tillid i stedet for kontrol i samarbejdet med at reducere omfanget af sygedage. Kontakt os gerne for mere information.

 

EKSTRA:

Denne artikel er del 2 i en serie om sygefravær. Hvis du trykker ”follow” på Sikker Ledelses virksomhedsprofil på LinkedIn, får du automatisk de næste dele i serien – og er samtidig med i en konkurrence om håndbogen ”Fra sygt til sundt fravær” af Ann-Kristina Løkke, PhD.

 

Serien indeholder viden om og input til arbejdet med sygefravær. Overskrifterne er:

 • Myte 1: Det er kun relevant at arbejde med sygefravær, når det er højt
 • Myte 2: Sygefravær er en privatsag
 • Myte 3: Øv-dage er ok
 • Myte 4: Sygefravær handler kun om de syge
 • Myte 5: Gode arbejdspladser har 0% sygefravær
 • Myte 6: Min leder kan ikke hjælpe mig med mit sygefravær

 

Du er i øvrigt meget velkommen til at downloade min gratis guide om det gode arbejde med APV og trivselsmålinger. Den finder du lige her.

Sikker Ledelse tilbyder kompetent rådgivning, der styrker arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

APV

En veludført APV-proces vækster arbejdsmiljøet. Sikker Ledelse rådgiver jer hele vejen.

Få et billede af arbejdspladsens trivselstilstand og dermed et konkret udgangspunkt for vedligeholdelse og forbedring af arbejdsmiljøet hos jer.