Sikker Ledelse | Myte 1
16585
page-template-default,page,page-id-16585,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Myte 1

Myte 1: 

Det er kun relevant at arbejde med sygefravær, når det er højt

 

På alle arbejdspladser er sygefravær en kedelig stopklods, ledere og kolleger ofte står ansigt til ansigt med. Det er uundgåeligt.

 

At arbejde med reducering af omfanget er således ikke et spørgsmål om at nå 0%, men om en kontinuerlig, struktureret indsats. Målet er at hjælpe medarbejderne til at opnå en højere grad af trivsel på arbejdspladsen.

 

 

TIP: En god tommelfingerregel er at påbegynde arbejdet, når sygefraværet er lavt. Det giver en forebyggende effekt, og det er nemmere at få medarbejdernes opbakning i fredstid. Derfor er det en myte, at det kun er relevant at arbejde med sygefravær, når det er højt!

 

Fast procedure

Det kræver, at I som arbejdsplads har en helt fast og ensartet procedure for, hvad der sker, når en medarbejder melder sig syg. Proceduren udvikles i fuld åbenhed for at skabe tillid, så den ikke opfattes som kontrol, men som omsorg og hjælp.

 

Der skal levnes rum til at behandle folk individuelt, men de bedste resultater kommer, når de overordnede rammer er ens. Det viser både forskning og erfaringer fra marken.

 

Sygefravær koster

De fleste danske arbejdspladser laver årlige målinger på sygefraværet for at finde ud af:

 • Hvor stort omfanget er, ofte set i sammenligning med det forventede niveau inden for det pågældende fag?
 • Om der er sket forbedring eller (gud forbyde det) forværring i forhold til året før?
 • Hvilke mønstre, der er i fraværet – er det enkeltstående eller sammenhængende dage, er det alvorlig sygdom, herunder stress, eller måske manglende motivation i arbejdet? Skeln mellem det kortvarige og det langvarige fravær.

 

Og hvorfor gør de så det?

 

Fordi det koster penge at have medarbejdere på langs i sengen hjemme. Og det er noget, der kan mærkes på kerneydelsen. Derfor er det vigtigt med viden om sygefraværet, så eventuelle initiativer kan sættes i gang, hvis noget kan forbedres.

 

Brug målingerne

I januar 2016 kunne man læse i Djøfbladet, at kun halvdelen af de ansatte mener, der bliver fulgt godt op på medarbejderundersøgelser. Læs artiklen lige her.

 

Det er det, vi i Jylland kalder godt og grundigt spild af tid og penge. For hvorfor måle, hvis I ikke omsætter målingerne til noget konkret?

 

Gør følgende:

 • Få et overblik over, hvordan det står til med sygefraværet hos jer. Er niveauet forventeligt inden for jeres fag? Hvordan ser det ud på arbejdspladser, I normalt sammenligner jer med?
 • Find ud af, om sygefraværet er generelt udbredt blandt medarbejderne, eller om der er grupper, der trækker væsentligt op i statistikken. Er der det, har I fundet et fokusområde med potentiale til forbedring.
 • Sæt fokus på fraværskulturen hos jer og inddrag tidligt i processen medarbejderrepræsentanterne (typisk arbejdsmiljø- og TR-repræsentant).
 • Vær åben og skab tillid til den proces, du evt. vil starte i arbejdet med at udforme en egentlig plan for arbejdet med sygefravær.
 • HUSK: Overskriften for et godt samarbejde omkring sygefravær er dialog. Ved aktivt brug af dialog øges sandsynligheden for positiv effekt på fraværet betragteligt. Overvej derfor nøje hvordan dialogen skal struktureres samt hvilke værktøjer, I kan bringe i spil.

 

Sikker Ledelse har sammen med erhvervspsykolog Lars Steen Hansen udviklet konceptet ”God Dialog”, der netop er baseret på at skabe tillid i stedet for kontrol i samarbejdet med at reducere omfanget af sygedage. Kontakt os gerne for mere information.

 

EKSTRA:

Denne artikel er del 1 i en serie om sygefravær. Hvis du trykker ”follow” på Sikker Ledelses virksomhedsprofil på LinkedIn, får du automatisk de næste dele i serien – og er samtidig med i en konkurrence om håndbogen ”Fra sygt til sundt fravær” af Ann-Kristina Løkke, PhD.

 

Serien indeholder viden om og input til arbejdet med sygefravær. Overskrifterne er:

 • Myte 1: Det er kun relevant at arbejde med sygefravær, når det er højt
 • Myte 2: Sygefravær er en privatsag
 • Myte 3: Øv-dage er ok
 • Myte 4: Sygefravær handler kun om de syge
 • Myte 5: Gode arbejdspladser har 0% sygefravær
 • Myte 6: Min leder kan ikke hjælpe mig med mit sygefravær

 

Du er i øvrigt meget velkommen til at downloade min gratis guide om det gode arbejde med APV og trivselsmålinger. Den finder du lige her.

Sikker Ledelse tilbyder kompetent rådgivning, der styrker arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.

APV

En veludført APV-proces vækster arbejdsmiljøet. Sikker Ledelse rådgiver jer hele vejen.

Få et billede af arbejdspladsens trivselstilstand og dermed et konkret udgangspunkt for vedligeholdelse og forbedring af arbejdsmiljøet hos jer.